privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Reijnen Installatietechniek BV, tevens eigenaar van de website www.reijneninstallatietechniek.nl, gevestigd aan de Vouersweg 112, 6161 AG te Geleen, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 1408.4997. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Reijnen Installatietechniek BV. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen.

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.reijneninstallatietechniek.nl en klanten van Reijnen Installatietechniek BV is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven wij in onze privacyverklaring welke informatie wij verzamelen en waar we deze voor gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten van Reijnen Installatietechniek BV en op onze website www.reijneninstallatietechniek.nl te gebruiken gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wenst te ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring kunt u ons benaderen via e-mail: info@reijneninstallatietechniek.nl

4) Welke gegevens
Tijdens contact met ons bedrijf zullen wij u om de navolgende gegevens vragen:
• Uw naam/ bedrijfsnaam
• Uw e-mailadres
• Uw postadres en/of bezoekadres
• Uw telefoonnummer
• Projectspecifieke gegevens benodigd voor het opstellen van een offerte of factuur
• Uw gegevens indien u het contactformulier op onze site invult

Deze gegevens verzamelen wij met als doel:
• Afhandeling van aanvragen (offerte-aanvragen, reparatieverzoeken, informatie-aanvragen)
• Om contact met u te kunnen opnemen voor het opstellen van onze werkplanningen, het aangaan en uitvoeren van dienstverleningen in de breedste zin van het woord, en onze dienstverlening richting u te kunnen waarborgen
• Afhandeling van klachten

Verstrekking aan derden:
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit wettelijk is toegestaan. Wij gebruiken deze zolang wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben (denk bijvoorbeeld aan een onderhoudscontract voor een cv-ketel/warmtepomp met een looptijd van circa 15 jaar).
Op grond van de wet zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren voor een periode van minimaal 7 jaar.
Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens vernietigen.

Uw rechten:
Nadat uw persoonsgegevens met ons zijn gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze rechten:
Wij behouden ons het recht om deze verklaring indien gewenst of noodzakelijk te wijzigen en aan te vullen, tevens plaatsen wij een aangepaste versie op onze website.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze website worden cookies gebruikt om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies); het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.